EuroPartners

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  LigaPartner

 

          Twitter // @hbkogedk

Forpligtelser

Forpligtelser for HB Køge Samarbejdsklubber.

 

Forpligtelser for de enkelte klubber
- have en kontaktperson i klubben som bindeled til HB Køge
- bakke op om klubsamarbejdet og møde frem til fællesmøder for kontaktpersoner
- videreformidle information og invitationer fra HB Køge til relevante folk i egen klub
- videreformidle information og invitationer fra HB Køge til egne hjemmesider og opslagstavler
- melde rettidigt tilbage omkring deltagelse i de forskellige tilbud og aktiviteter
- efterlevelse af de opstillede etiske retningslinjer ved flytning af spillere mellem klubberne

 

Forpligtelser for HB Køge

- opstille et årshjul med tilbud og aktiviteter der understøtter målsætningerne
- have en koordinator i klubben som bindeled mellem HB Køge og Samarbejdsklubberne
- arrangere fællesmøder for alle kontaktpersoner i Samarbejdsklubberne
- efterlevelse af de opstillede etiske retningslinjer ved flytning af spillere mellem klubberne
- have et tilbud med fribilletter til HB Køges hjemmekampe