EuroPartners

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  LigaPartner

 

          Twitter // @hbkogedk

Generalforsamling i NETVÆRKET

Generalforsamling ved "3. tirsdag..." den 19. marts.

Tirsdag den 19. marts 2019 afholdes der ordinær generalforsamling i NETVÆRKET. Generalforsamlingen finder sted Theilgaards, Theilgaards Torv 6, 4600 Køge med start kl. 18.00.

 

Dagsorden for NETVÆRKETs ordinære generalforsamling
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår
4) Fremlæggelse/godkendelse af årsrapport for 2018
5) Fastsættelse af kontingent for foreningsåret 2019
6) Indkomne forslag (evt. forslag fra medlemmerne skal være indsendt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen). Bestyrelsen stiller forslag om nye vedtægter for foreningen NETVÆRKET
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
8) Valg af 2 revisorer
9) Eventuelt

 

Bestyrelsen i NETVÆRKET:

 

Formand

Steen Witthøfft

Partner Advokater

  

Kasserer

Jesper Køppen Mieritz

DreistStorgaard

 

Bestyrelsesmedlem

Franz Wennich

Wennichs VVS og Kloak

 

Bestyrelsesmedlem

Lars Blumensaadt

Blumensaadt Business Office

 

Bestyrelsesmedlem

John Riisgaard

Mercoprint

 

Bestyrelsesmedlem

Jan Rubin

Jobcenter Køge

 Skrevet af HBKoge.dk den 5. marts 2019