EuroPartners

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  LigaPartner

 

          Twitter // @hbkogedk

Igen sorte tal i HB Køge A/S

HB Køge A/S afholdte ordinær generalforsamling onsdag eftermiddag.

HB Køge afholdte ordinær generalforsamling inden kampen mod Viborg onsdag den 16. maj, og bestyrelsesformand Søren Storgaard blev genvalgt.

 

Der var desuden nyvalg til Jason Arnold, Steen Fladberg, Lennert Bo Hansen og Michael Jensen. Jesper Smidt-Nielsen som har ydet en kæmpe indsats med økonomien de seneste par år bad om lov til at udtræde af bestyrelsen for at hellige sig andre opgaver. Der skal lyde en kæmpe tak til Jesper for indsatsen. Der var genvalg til moderklubbernes repræsentanter Brian Hansen og Søren Lindquist og desuden genvalg til Claus Due, Bo Eriksen og Michael Buhl.

 

Generalforsamling i HB Køge A/S onsdag eftermiddag.

 

Her følger et uddrag af bestyrelsesformand Søren Storgaards beretning:

Som bekendt, har vi valgt at ændre selskabets regnskabsår, således at det nu følger kalenderåret. Det vil sige, at det seneste regnskab vi aflagde ved den ordinære generalforsamling den 30. marts 2017 alene dækker over perioden 01.07. til 31.12.2016. Dette er derfor det første hele regnskabsår aflagt i overensstemmelse med kalenderåret.

 

Arbejdet med den økonomiske genopretning har været fortsat i 2017. Dette har betydet, at der til stadighed har været fokus på at realisere den økonomiske strategiplan for selskabet. For andet år i træk var der overskud. Denne gang på kr. 163.000,- og det selvom transferindtægterne var lavere end budgettet. Efter regnskabsafslutningen er Malte Amundsen i øvrigt solgt til Rosenborg. Den ønskede målsætning har i overensstemmelse hermed været, at der skulle skabes balance mellem indtægter og udgifter uden hensyntagen til eventuelle transferindtægter. Vi er tættere på det mål end vi nogen sinde har været.

 

I sæsonen 2016 sluttede førsteholdet på en 6. plads i 1. Division. En tilfredsstillende placering henset til de svære økonomiske vilkår, idet der til stadighed har været opmærksomhed på hård styring af økonomien.

 

Den sportslige ledelse og trænerstaben har egentlig under disse konditioner udført deres opgaver ganske fornuftigt på trods af spillersalg og udskiftning af truppen for at skabe den økonomiske platform, som har gjort det vanskeligt med kontinuiteten.

 


Bestyrelsesformand Søren Storgaard takker Jesper Smidt-Nielsen for sit arbejde i A/S bestyrelsen.

 

Arbejdet med talentudviklingen har været fortsat i overensstemmelse med den planlagte strategi og implementeringen af en klar og entydig spillestil hele vejen igennem har været gennemført og med stor opmærksomhed fra vores cheftræner Henrik Lehms side. Dette har bl.a. betydet, at der nu også er etableret U13 ungdomshold i HB Køge.

 

Salgsafdelingen har fået tilført nyt blod ved Carsten Bjørke, Andreas Simonsen og Michael Pedersen og vi i bestyrelsen er meget fortrøstningsfulde omkring dette set-up vil kunne tilføre yderligere sponsorater til klubben. Det på denne plads at takke de firmaer og privatpersoner, som hele tiden bakker op med sponsorater, økonomiske håndsrækninger m.v. til klubben.

 

Vi har tillige i den forgangne sæson haft spillere, som har været i andre klubbers søgelys, og det har også været muligt at foretage spillersalg. Klubbens økonomiske situation har gjort, at Per Rud i en række situationer enten har afventet eller sagt nej til spillersalg, idet den økonomiske situation ikke har tilsagt at spillersalg nødvendigvis har skullet afvikles.

 

Omkring det internationale samarbejde, så har der været ofret betydelige ressourcer med henblik på undersøgelser og samarbejde med internationale klubber, og kort før jul kunne der indgås en aftale med Capelli Sport omkring en særdeles lukrativ aftale, hvorunder Capelli Sport er indtrådt som aktionær i klubben, er blevet stadionsponsor og tøjsponsor. Stor tak til folkene omkring Capelli Sport for den tillid de har indrømmet HB Køge med dette samarbejde. Vi i bestyrelsen ser meget hen til dette samarbejde, fordi Capelli Sport tillige giver os mulighed for at få tilført spillere på en helt anden flade end vi p.t. har haft mulighed for.

 

At samle de bedste talenter i HB Køge regi havde ikke kunne lade sig gøre uden vores samarbejde med Herfølge og Køge Boldklub. Dette samarbejde går fantastisk. Stor tak til moderklubberne for al den velvilje, der har været udvist i årets løb.

 

Til den kommende sæson er der yderligere fokusering på udvikling af klubbens talenter, hvor der er prioriteret midler til at støtte yderligere op omkring udvikling af regionale talenter.

 

Udover arbejdet med indgåelse af internationale aftaler har der været ført drøftelser og afholdt en række møder med Køge Kommune omkring etablering af Køge Idrætspark og indflydelse herpå. HB Køge ser meget frem til at det nye stadion står klar, hvorefter vi må udfylde rammerne og få det bedst tænkelige ud af denne situation. Så i denne forbindelse skal jeg også udtrykke en stor tak til og med samarbejdet med Køge Kommune.

 

Den nyvalgte bestyrelse i HB Køge A/S.

 

Bestyrelsen i HB Køge A/S:

 

Bestyrelsesformand
Søren Storgaard / Dreist Storgaard Advokater
Michael Jensen Buhl / XL Byg
Claus Due / Gunner Due Biler
Bo Eriksen / Lagerkompagniet
Jason Arnold / Capelli Sport
Michael H. Jensen / El-Jensen
Steen Fladberg / Sport One Danmark
Lennert Bo Hansen / Danske Bank


Søren Lindquist / Herfølge Boldklub
Brian Hansen / Køge Boldklub

 Skrevet af HBKoge.dk den 17. maj 2018