EuroPartners

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  LigaPartner

 

          Twitter // @hbkogedk

Generalforsamling i NETVÆRKET

Tirsdag den 20. marts 2018 er der generalforsamling i NETVÆRKET.

Tirsdag den 20. marts 2018 afholdes der ordinær generalforsamling i NETVÆRKET. Generalforsamlingen finder sted i Nordea 10 års Jubilæums Lounge, Vordingborgvej 124, 4681 Herfølge med start kl. 18.00.

 

Dagsorden for NETVÆRKETs ordinære generalforsamling
1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne regnskabsår
4) Fremlæggelse/godkendelse af årsrapport for 2017
5) Fastsættelse af kontingent for foreningsåret 2018
6) Indkomne forslag (evt. forslag fra medlemmerne skal være indsendt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingen). Bestyrelsen stiller forslag om nye vedtægter for foreningen NETVÆRKET (download forslag til nye vedtægter).
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
8) Valg af 2 revisorer
9) Eventuelt

 

// Download forslag til nye vedtægter //

 

Bestyrelsen i NETVÆRKET:

 

Formand

Steen Witthøfft

Partner Advokater

  

Kasserer

Jesper Køppen Mieritz

Nørregaard / Mieritz Advokater

 

Bestyrelsesmedlem

Franz Wennich

Wennichs VVS og Kloak

 

Bestyrelsesmedlem

Lars Blumensaadt

Blumensaadt Business Office

 

Bestyrelsesmedlem

John Riisgaard

Mercoprint

 

Bestyrelsesmedlem

Peter Nielsen

Core CRM

 Skrevet af HBKoge.dk den 6. marts 2018