EuroPartners

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  LigaPartner

 

          Twitter // @hbkogedk

Generalforsamling i HB Køge Support

Ordinær generalforsamling i HB Køges officielle fanklub fredag den 17. juli.

Svanerne - HB Køge Support afholder generalforsamling fredag den 17. juli 2015 kl. 19.00 i Nordea Lounge på Herfølge Stadion.

Svanerne arbejder på at stable et arrangement på benene efter generalforsamlingen. Det kan du læse mere om her på siden, når generalforsamlingen nærmer sig.

Dagsordenen for generalforsamlingen

1. Velkommen

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent og 2 stemmetællere

4. Konstatering af stemmeberettigede

5. Bestyrelsens beretning

6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

 

7. Valg af bestyrelse
    Valg af næstformand for 2 år
    Valg af hovedkasserer for 2 år
    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
    Valg af af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
    Valg af 2 revisorer for 1 år
    Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år

 

8. Indkomne forslag

 

9. Evt.

Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 Skrevet af HBKoge.dk den 28. juni 2015