EuroPartners

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  LigaPartner

 

          Twitter // @hbkogedk

Nyt fra HB Køge Support: Generalforsamling i fanklubben

Svanerne - HB Køge Support indkalder til ordinær generalforsamling.

 

Svanerne - HB Køge Support afholder generalforsamling søndag den 13. juli 2014 kl. 19 i Nordea Loungen på SEAS-NVE Park.

 

Efter generalforsamlingen vil der være mulighed for at se VM-finalen på storskærm.

 

Dagsordenen for generalforsamlingen
1. Velkommen.
 

2. Valg af dirigent.
 

3. Valg af referent og 2 stemmetællere.
 

4. Konstatering af stemmeberettigede.
 

5. Bestyrelsens beretning.
 

6. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
 

7. Valg til bestyrelsen

Valg af formand for 2 år: Bestyrelsen opstiller Jens Madsen

Valg af næstformand for 1 år: Bestyrelsen opstiller Anders Christensen
Valg af daglig kasserer for 2 år: Bestyrelsen opstiller John Bo Jørgensen
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Bestyrelsen opstiller Anders Østerlund Larsen og Jens Matz
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
Valg af 2 revisorer for 1 år : Bestyrelsen opstiller Dennis Hedegaard
Valg af 2 revisorersuppleanter for 1 år : Bestyrelsen opstiller Kim Thøftner.
8. Indkomne forslag: Dennis Hedegaard foreslår, at de første 4 punkter i dagsordenen trækkes sammen til et punkt, der skal hedde Formalia.
9. Evt.
 

Indkommende forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 Skrevet af Jens Madsen den 24. juni 2014